Het IJsland-model van (r)Evolutie / The Iceland model of (r)Evolution

Contemplate

 

The friendly ®-Evolution of Iceland…..

 

ICELAND. No news from Iceland?… why? How come we hear everything that happens in Egypt or Greece, but no news about what’s happening in Iceland:

In Iceland, the people has made the government resign, the primary banks have been nationalized, it was decided to not pay the debt that these created with Great Britain and Holland due to their bad financial politics and a public assembly has been created to rewrite the constitution.

And all of this in a peaceful way. A whole revolution against the powers that have created the current global crisis. This is why there hasn’t been any publicity during the last two years: What would happen if the rest of the EU citizens took this as an example? What would happen if the US citizens took this as an example.

This is a summary of the facts:

2008. The main bank of the country is nationalized.
The Krona, the currency of Iceland devaluates and the stock market stops. The country is in bankruptcy

2008. The citizens protest in front of parliament and manage to get new elections that make the resignation of the prime minister and his whole government.
The country is in bad economic situation.
A law proposes paying back the debt to Great Britain and Holland through the payment of 3,500 million euros, which will be paid by the people of Iceland monthly during the next 15 years, with a 5.5% interest.

2010. The people go out in the streets and demand a referendum. In January 2010 the president denies the approval and announces a popular meeting.
In March the referendum and the denial of payment is voted in by 93%. Meanwhile the government has initiated an investigation to bring to justice those responsible for the crisis, and many high level executives and bankers are arrested. The Interpol dictates an order that make all the implicated parties leave the country.

In this crisis an assembly is elected to rewrite a new Constitution which can include the lessons learned from this, and which will substitute the current one (a copy of the Danish Constitution).
25 citizens are chosen, with no political affiliation, out of the 522 candidates. For candidacy all that was needed was to be an adult and have the support of 30 people. The constitutional assembly starts in February of 2011 to present the ‘carta magna’ from the recommendations given by the different assemblies happening throughout the country. It must be approved by the current Parliament and by the one constituted through the next legislative elections.

So in summary of the Icelandic revolution:
-resignation of the whole government
-nationalization of the bank.
-referendum so that the people can decide over the economic decisions.
-incarcerating the responsible parties
-rewriting of the constitution by its people

Have we been informed of this through the media?
Has any political program in radio or TV commented on this?
No! The Icelandic people have been able to show that there is a way to beat the system and has given a democracy lesson to the world.

 

 

Source: Earth, we are one

Europe entanglement: all is connected!

In 1994 one of my colleagues at AMEV (now FORTIS) showed me the back of his bureau blade: worldwide connections between all banks and insurance companies. It’s the web of a spider he told me. It took him years to discover and puzzle. I was impressed and I never forgot my world-view shifting the same moment!

Today the spin off is visual in the ‘abortion’ the Euro and the European Union was from the beginning as former minister Hans Hoogervorst just stated in this video today:

A lot of others were awake earlier as you see in the following video, found via Niburu.nl
The best way to react to the following satire is: Humour, keep laughing! Even when it is obvious now that this Youtube humour from 2010 has become reality:

Humour is always the best way to overcome sadness and to face difficulties occurring in our world of time & space. It is not the circumstances but YOUR reaction to is that makes you suffer (or laugh). No-thing is ‘real’, it is just occurring in Plato’s shadow world!
See also the vision of one of my partners Johan Oldenkamp on: www.pateo.nl

ADHD: een fictieve epidemie!

Veel kinderen zijn beter af door niet naar een (standaard) school te gaan en/of een standaard programma af te werken. Zij leren mogelijk meer en beter buiten school of op een andere manier!

Niemand anders dan Sir Ken Robbinson kan beter uitleggen hoe het komt dat de oude manier van educatie voor veel intelligente en creatieve kinderen ver over datum is, uiterst vervelend is en bovendien de capaciteit tot creativiteit en divergent denken laat verdwijnen in plaats van bevordert.

Tijd dus voor onderwijs dat notie neemt van verschillen in aanleg (neurodiversiteit) en kinderen leert hun eigen intrinsieke unieke talenten te ontwikkelen en hanteren:

De nieuwe onderwijzer daagt uit tot zelf ontplooing en plooit niet de uitdagenden!

Het oude loslaten om het nieuwe te verwelkomen!

250px-CannesHaven

Democratie

Onze democratie is er tot op heden niet in geslaagd bedrijven en industrieën ernst te laten maken met duurzame hervormingen noch een humane politiek te voeren voor slechter bedeelden in deze wereld.

Integendeel.

Met man en macht wordt getracht een financieel systeem in de lucht te houden, waarbij politici elkaar vooral het sprookje van de wonderdokter met de wonderpil blijven vertellen.

Sarkozy is in zijn visie op zichzelf en hoe hij in de geschiedenisboeken wil staan Napoleon al lang voorbij gestreefd :-)

Zijn Franse G20 wordt gesponsord door banken en grote ondernemingen! Cannes  is het glamerous decorum:

 

 

 

 

 

Nog steeds de 1% tegen de 99%……

Loslaten

En dat terwijl het elke regering onsterfelijke roem zou opleveren wanneer ze ons huidige systeem dat in collaps verkeert gecontroleerd los zouden durven laten om de energie te richten op een nieuw (financieel) systeem en een verbeterde versie van samenleven en samenwerken!

In 2009 gaf de bekend politieke denker en auteur John Ralston Paul al een heel heldere visie op kritieke punten in globalisering:

 

En al in 2001 schreef Noorena Hertz “De Stille overname: Globalisering en het einde van de democratie”. Later kwam daar “I owe you” bij dat gaat over het gevaar van internationale schuldenlast!

Twee van de vele mensen met een vooruitziende blik op een probleem dat dus al veel langer bestaat en ook nog wel even zal duren.

Met name in crisis geldt dat er ook rust genomen moet worden om het probleem dat leidde tot de huidige situatie te analyseren en met ‘out-of-the-box’ oplossingen te komen. Het is niet binnen 3 maanden ontstaan en hoeft niet binnen 3 maanden opgelost.

Wat vooral geldt zijn Einstein’s wijze woorden : “We can’t solve problems by using the same kind of thinking we used when we created them.” Oftewel: We kunnen problemen niet oplossen door dezelfde manier van denken te blijven gebruiken als toen we het probleem creëerden.

Einstein zat er, zoals recent bleek, naast met zijn ontkenning van de “sneller dan lichtsnelheid”, hier raakt hij de kern van het kokerdenken waar toen en vooral ook nu veel politici aan lijden.