Die éne Song……….De Galaxy Song!

   Die éne song…….de Galaxy song!

Een jaar of 12 geleden woonde ik in de Provence. Een schitterende streek waar ook veel kunstenaars wonen. Ik raakte bevriend met een componist en zijn vrouw. Hij had een schitterende privé studio laten bouwen en de platina platen en zijn huis, studio en levensstijl vertelden van zijn eerdere successen. In materiële zin had hij eigenlijk alles al bereikt op relatief jonge leeftijd.

Toen mijn levenspartner overleed sliep ik enkele nachten in hun gastenkamer. “Zo lang ik het nodig vond” was ik daar ’s nachts welkom om aan het alleen zijn te wennen. Een aanbod dat ik na de emotionele rollercoaster van ziekte, sterven in een Frans ziekenhuis en uiteindelijk de begrafenis van mijn partner in Nederland graag aannam.

Mijn vriend begon zijn dag elke ochtend al om een uur of 4 in de studio. Ook ik ben een vroege vogel en in de toenmalige rouw verwerking periode helemaal. In een van die vroege bijzondere gesprekken in zijn ‘ heilige’ omgeving kwamen we tot een bijzondere diepte en ik vroeg hem wat hij nog echt zou willen in dit leven, gezien het succes dat hij al had gehad.

Hij vertelde me dat hij de “Galaxy song” wilde componeren. De song die er alom tussen planeten, sterren, mensen en dieren klinkt. Het zou zijn opus worden, zijn levenswerk. Ik heb er tot op heden geen moment aan getwijfeld dat hij als begenadigd componist daar op enigerlei wijze in zal slagen. Zijn “Galaxy song” is nog niet verschenen.

Ik deelde op dat moment ook mijn diepste levensles. En vertelde dat  bij de tien jaar ziek zijn en het jong overlijden van mijn partner,  mij één ding duidelijk was geworden: “je wordt alleen geboren en je gaat alleen dood”. Het kan zijn dat er dierbaren om je heen zijn voor je comfort en het vasthouden van je hand in dat proces. Het proces doe je echter alleen.

En zo in die bijzondere uitwisseling met een kopje thee om 4 uur ’s ochtends namen we allebei wat mee voor ons verdere leven. Ik ben de passie voor zijn opus, zijn ‘Galaxy song’ nooit vergeten en hij vertelde me tijdens een recent weerzien dat mijn ‘alleen geboren worden en sterven wijsheid’ hem diep had geraakt.

In de Provence heb je naast lavendel ook prachtige sterren nachten. Ik heb heel wat uurtjes op mijn rug liggen kijken naar de schoonheid van de Galaxy. En het besef dat Uni-versum ook letterlijk niets anders betekent dan  Eén-Vers , Eén-Lied, 1 song, was voor mij een bevestiging van wat ik tijdens die nachten zag en soms ook hoorde.

De Galaxy song van mijn vriend is nog niet volledig gecomponeerd, maar dat wil niet zeggen dat voor wie het horen wil die song niet klinkt!

In den beginne was het woord zegt de huidige Bijbelvertaling, ik denk dat een juistere interpretatie zou zijn: “In den Beginne was er sound, geluid”. En al dat geluid in harmonie is, voor wie het wil horen, onze Galaxy song.

De Egyptenaren noemden materie “bevroren muziek”. Wij, als wezens met materiële lichamen, zijn ook (tijdelijk) bevroren stukjes muziek in onze enorme Galaxy van mogelijkheden. Met die Galaxy blijven we, ook als we tijdelijk in een lichaam bevroren zijn, vibreren en resoneren.  Letterlijk: weer in son(g) komen. Niet voor niets zeggen we dat iets met ons resoneert. Waar hebben we het dan over? Eigenlijk over herkenning van het geluid in “dat andere”. Ook het feit dat je dat aantrekt wat je denkt,  is het resonantie principe: gelijke stukjes bevroren muziek komen bij elkaar om aan elkaar te leren hoe het was/is om niet bevroren te zijn. Mooi toch dat Uni-Versum….

Omdat we (tijdelijk) gecondenseerd of ‘bevroren’ muziek zijn lijkt het alsof we alleen maar uit vaste materie bestaan. En horen het grote lied niet meer. Dat lied uit het koor waar we altijd ook deel van uit maken. Onze rationele, “evidence based” maatschappij helpt ook dapper mee dat halve stukje van ons bestaan als ‘werkelijkheid’ en ‘waarheid’ te blijven zien.

Die halve waarheid, dat geloven dat we “alleen ons brein zijn” is de illusie of maya in ons aardse bestaan. Een brein dient slechts als processor voor onze universele Mind. En hoe meer Mind we doorlaten, hoe meer DNA we benutten en hoe meer breinverbindingen we maken. Gelukkig kan een illusie doorgeprikt worden :-) Al duurt dat soms wel even, miljoenen mensenlevens of zo ;-)

Het kan ook sneller, tenslotte is alles Mind-set : we worden op ieder moment opnieuw gecreëerd als dat stukje bevroren muziek in een staande golf, een vortex. Onze cellen vernieuwen zich binnen een jaar allemaal. Wanneer wij ons tegelijkertijd ook vernieuwen door ons af te stemmen op die ene, eeuwige, altijd aanwezige Galaxy song zijn wij in de nieuwe ‘bevroren versie’ van ons-Zelf na een jaar ook innerlijk vernieuwd en kunnen we niet een halve, maar een hele waarheid leven en ons hele bestaan in vreugde en vrijheid vieren! Misschien is dat wel re-ïncarnatie: keer op keer bewuster weer mens (letterlijk:  in het vlees) worden.

We hebben hulpmiddelen. We kunnen maar 1 octaaf zien, we kunnen echter 8 octaven horen.  Ook de vorm van ons oor is die van een foetus, schitterend gemaakt om volgens de gulden snede ratio te horen.

Dat receptief luisteren naar die ene song met alle omgevingsruis om ons heen is ware kunst . Niet alleen voor mijn vriend de componist, maar voor ons allemaal. TV, mobieltjes als mini TV en veel meer houden ons af van de stilte die we nodig hebben om te leren horen en luisteren. En ik ken die valkuil ook, als is de TV niet meer mijn ding.

2012 nodigt ons uit om in hoog tempo de ware en hele levenskunst te leren, te verstaan en ernaar te leven. Op dit moment zijn we uni-verseel (met z’n allen :-)) aan het leren wat die ene song inhoudt en hoe we die door alle sequenties van ons DNA kunnen laten stromen om optimaal, in HARMONIE, het leven met elkaar te delen, te spelen en te genieten in onze aardse tijdspanne.

Kinderen leren al jong dat iets voor een ander doen niets hoeft te kosten als het principe klopt: “Ik doet iets voor jou en jij doet iets terug, je doet het niet voor mij, maar maakt een ander blij en zo sluiten we de rij! Ze  hebben daar hun eigen “MindKindness” liedje(!) voor, een schitterend Efteling liedje: Mannetje Pannetje

Ook koorzang heeft de verbindende kracht van de Galaxy song in zich. Het is niet voor niets dat in plaatsen waar mensen plotsklaps met de eindigheid van het aardse bestaan werden geconfronteerd en hele dorpen tegelijk weduwe werden, grote en bekende koren ontstonden. Ze dienden mede om de aardse rouw en teloorgegane illusie van “vastheid”  te verwerken  door zingend verbinding te voelen: Urk, Volendam (vissersschepen die op zee bleven), Limburg (mijnrampen).

De Galaxy song is een universeel harmonisch lied  waar we allemaal ‘automatisch’ op in kunnen tunen omdat ons DNA die song herkent.  Het is die ene speciale song waar de Sirenen mee zongen om de zeelieden te verleiden, die ene song die vibreerde toen Gandhi zijn geweldloze mars begon, het is die ene song die Martin Luther King in zijn vrijheidsstrijd begeleidde.

Het is de song die ons diepere Zelf tot leven roept.

Wanneer we allen naar de Galaxy song kunnen luisteren en leven straalt onze universele Mind alleen nog maar vriendelijkheid en liefde (Kindness)  voor elkaar uit en handelen we ‘automatisch’  PuurZaam naar onze aarde en alle sferen.

Mijn wens voor 2012: Dat we allen wakker worden en ons afstemmen op de Galaxy song, het ene lied dat onze uiterlijke menselijke verschillen overstijgt en ons  verbindt met elkaar, met onze aarde en met ons hele sterren- en planetenstelsel. En dat we leren spreken en handelen in MindKindness!

Amersfoort, 31 december 2012

 

.